หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดป้ายอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๐๔/๐๑/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๖๘๔ ครั้ง

 พิธีเปิดป้ายอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค๙ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ชื่อว่า อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์ อคฺคจิตฺตมหาเถร) จากนั้นได้เมตตาถ่ายภาพร่วมกับพระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค๙, พระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะภาค๙, พระพุทธสารมุมี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานอำนวยการก่อสร้างหอสมุดฯ, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระครูปริยัติธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์, พระครูสุตกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ, พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, พระครูคัมภีรอุดมคุณ เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง, พระครูสิริปัญญาวิบูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔, พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น, พระมหาประกาศ อาภากโร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาเขตขอนแก่น และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฆารวาสของมหาวิทยาลัย วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/รายงาน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004300757820&pnref=story


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕