หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
'สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์'ให้โอวาสมาฆบูชา ๒๕๕๘ น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติ อยู่กันด้วยสามัคคี'
วันที่ ๒๖/๐๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๕๗๓ ครั้ง

วันนี้(๒๓ ก.พ.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีโอวาทวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ความว่า วันมาฆบูชา คือ วันบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ นับเป็นวันสำคัญของชาวโลก เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานหลักคำสอนสำคัญ ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก ในท่ามกลางที่ประชุมพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ คำสอนดังกล่าวเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ ๓ ,อุดมการณ์ ๔,และวิธีการ ๖ ในที่นี้ จะกล่าวถึงวิธีการ ๖ ประการ ได้แก่ การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น ๑ การไม่ทำร้ายผู้อื่น ๑ การสำรวมตนอยู่ในกฎระเบียบ ๑ การรู้จักประมาณพอเพียง ๑ การอยู่ในความสงบ ๑ และการพัฒนาจิตใจให้สูงส่ง ๑ หากมนุษย์น้อมนำหลักธรรมทั้ง ๖ มาปฏิบัติกันถ้วนหน้า อยู่กันด้วยความรักสามัคคี ด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกัน สังคมจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

อาตมาภาพ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนำหลักธรรมทั้ง ๖ ประการมาปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล ๕ ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ขอเจริญพร

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากเดลินิวส์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕