หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ ๒๘/๐๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๙๘๘ ครั้ง

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมโครงการ 'ตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา-พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)' ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธี ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่อาศรมบ้านห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

 

กำหนดการ

ตรวจเยี่ยมงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต
วันที่ ๒–๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
*******


วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะเดินทางโดยรถไฟ ๒๐ รูป/คน พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
เวลา ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงสถานรถไฟเชียงใหม่
-เก็บสัมภาระสิ่งของขึ้นรถโฟวิลเตรียมเดินทาง
-เดินทางไปรับผู้บริหารที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เวลา ๐๖.๕๕ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มจร. และแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
พร้อมคณะศิษย์จากฮ่องกง เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง TG 1150
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ จำนวน ๔๔ รูป/คน เดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ
-ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารวิทยุการบิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.
คณะแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะศิษยานุศิษย์จากฮ่องกง
เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ต. แม่แดด อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงอาศรมบ้านแม่แดดน้อย
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมคณะ ประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย
ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา
– ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
– มอบรางวัลนักแสดง ๗๐ คน
– ถ่ายภาพหมู่
เวลา ๑๖.๒๐ น. เดินทางจากอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ไปอาศรมบ้านห้วยบง ต. บ้านจันทร์ อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
เวลา ๑๗.๒๐ น. เดินทางถึงอาศรมบ้านห้วยบง และประกอบพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข
– พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดป้ายอาศรมบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข
– พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเจริญชัยมงคลคาถา
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท และกล่าวสัมโมทนียกถา
– ถ่ายภาพหมู่
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้โอวาท
– ฉันน้ำปานะ/ฆราวาสรับประทานอาหารเย็น
– พักผ่อน
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานข้าราชการในท้องถิ่น และชาวบ้าน พร้อมกันที่ลานธรรมอาศรมบ้านห้วยบง
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวบูชาพระรัตนตรัย
– มัคนายก นำสมาทานเบญจศีล
– นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวถวายรายงานประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พร้อมเบิกตัวผู้สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้แทนหมู่บ้าน เข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย
– พระพรหมบัณฑิต มอบเกียรติบัตร และป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พิธีมอบทุนการศึกษา
– พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน
และเบิกตัวนิสิตแกนนำเยาวชนชาวพุทธบนพื้นที่สูง เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๓๑ ทุน
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๑ ทุน
เสร็จแล้วให้โอวาทและปาฐกถาพิเศษ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานฝ่ายสงฆ์
– แม่ชีทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี
พร้อมคณะศิษย์จากฮ่องกง และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.
ข้าราชการท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน
สร้างอาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
– แม่ชีทองสุก นามเจ็ดสี ประธานทอดผ้าป่าฯ นำปัจจัยจากการทอดผ้าสามัคคี
ถวายพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานสงฆ์
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และพระสงฆ์ทุกรูป อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี คณะศิษย์จากฮ่องกง
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. ข้าราชการท้องถิ่น และชาวบ้าน
พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีวางศิลาฤกษ์
– พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
– พระสงฆ์ทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถา
– เสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากอาศรมบ้านห้วยบงกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
************
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ผู้ประสานงาน มจร. ส่วนกลาง
-พระมหาวิลัย สมาจาโร โทร. ๐๘๓-๐๔๓-๒๔๙๙
-นายเกษม ประกอบดี โทร. ๐๘๗-๕๐๘-๐๐๕๕
ผู้ประสานงาน มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
-พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก โทร. ๐๘๖-๑๙๐-๖๒๘๗
-นายสุชาติ แก้วก้อ โทร. ๐๘๔-๓๗๘-๒๙๐๙
๐๙๕-๔๕๒-๗๗๓๑

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕