หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิตตรวจเยี่ยมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
วันที่ ๐๔/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๙๐๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ของ มจร .พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพให้การปฏิสันถารต้อนรับ ถวายภัตตาหารเพล

และบ่ายวันเดียวกัน คณะพระพรหมบัณฑิต ร่วมกับคณะของแม่ชีทองสุข  นามเจ็ดสี และคณะศิษย์ชาวฮ่องกง จำนวน ๓๕ ท่าน เดินทางโดยรถยนต์เข้าพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา  โดยพระพรหมบัณฑิต พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมอาศรมแม่แดดน้อย อำเภอกัลยานิวัฒนาเป็นจุดแรก แล้วทำพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย ให้โอวาทพระบัณฑิตอาสา มอบทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน
 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอาศรมบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ และมีพิธีเปิดป้ายอาคารบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในตอนค่ำมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  อธิการบดีให้โอวาทแก่เยาวชนและประชาชนที่มาคอยต้อนรับ

โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขานี้ ได้เริ่มมีมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ในพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา มีประจำทุกตำบล ซึ่งปีที่แล้วได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบว่าเยาวชนลูกหลานชาวบ้านที่จบการศึกษาชั้น ม.๖ แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัย จึงรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.เชียงใหม่ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  โดยเรียนเดือนละ ๑ สัปดาห์ปีกว่ามาแล้ว ครั้งนี้คณะศรัทธาชาวฮ่องกงทราบวัตถุประสงค์จึงได้เดินทางมาสัมผัสพื้นที่ และให้ความอุปถัมภ์ร่วมกัน

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕  มีนายอำเภอกัลยานิวัฒนา กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวผู้สนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้แทนหมู่บ้านเข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตชาวเขาซึ่งเป็นแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูงที่เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๓๑ ทุนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนที่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต และคณะของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมชาวฮ่องกงให้การอุปถัมภ์  และได้ทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการสร้างวัดห้วยบง ตามโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ใน ๙ วัด ซึ่ง วัดห้วยบงก่อสร้างขึ้นมาในการกำกับดูแลและให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพ ๑ วัด  และสุดท้ายเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมคณะศิษย์ชาวฮ่องกง  ให้ความอุปถัมภ์ ในการหาทุนก่อสร้าง


          การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ทอดผ้าป่า และจัดหาทุนในครั้งนี้  มีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุน และสมทบทุน มีดังรายการต่อไปนี้

๑. สมทบทุนสร้างตึกอาคารเรียน/ ที่พัก เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๐๗๐ บาท
          ๒. มอบทุนให้โรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๓. มอบทุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๔. มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน ๓๑ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๔๘,๐๐๐ บาท
          ๕. ถวายพระบัณฑิตอาสา/พระธรรมจาริก เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
          ๖. ถวายสงฆ์จำพรรษาวัดดอย เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
          ๗. มอบปัจจัยแก่นายทหารหาญ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
          ๘. อื่นๆ
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๔,๔๘๒ บาท

(กองสื่อสารองค์กร มจร. รายงาน)แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕