หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ได้นำคณะเดินทางไปจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ ๐๙/๐๓/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๘๖๔ ครั้ง

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ได้นำนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ สถาบันภาษา

และศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาจุฬาฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

 

เดินทางไปจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำโขง

ทั้ง ๕ ชาติ

ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย เรื่อง "พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาษาในลุ่มน้ำโขง" ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม กรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพระพุทธศาสนาไปสู่วิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติของชาวลุ่มน้ำโขง โดยการนำพระพุทธศาสนาไปเป็นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ อย่างประสมกลมกลืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่เพราะอำนาจและผลประโยชน์ของผู้นำบางกลุ่ม จึงทำให้เกิดการแย่งชิงจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทุ่งสังหาร สงครามเวียดนาม รวมถึงความขัดแย้งในสองฝั่งของลุ่มน้ำ ตัวแปรสำคัญของการสัมมนาจึงพยายามที่จะเน้นให้เห็นถึงการนำหลักการพระพุทธศาสนาที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพกลับคืนมาสู่ลุ่มน้ำดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

พร้อมกันนี้ ท่านได้นำนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา และผู้บริหารมหาจุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนาม และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสงคราม และความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางในการสร้างสันติภาพของประธานโฮจิมินท์ จากก้าวเท้าก้าวแรกของท่าเรือเพื่อไปเรียนรู้เบื้องหลังที่เรียกว่า ความศิวิไลน์ของฝรั่งเศษ โดยใช้ระยะเวลาสร้างหาองค์ความรู้เพื่อนำมาสร้างชาติกว่า ๓๐ ปี ในที่สุดด้วยความมุ่งมั่น จนนำไปสู่การรวมชาติได้สำเร็จ ภายใต้การนำของท่านโฮจิมินท์

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕