หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดีประชุมบูรณาการแผนจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๐๘/๐๕/๒๐๑๕ เข้าชม : ๒๔๘๑ ครั้ง

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาฯ วังน้อย: พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย โดยจัดประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียมการจัดงานฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อซักซ้อมแผนงาน แผนคน และแผนการงบประมาณให้สอดรับกันในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายงานจราจร ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพิธีการ สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเฉลิมฉลองกว่า ๓,๕๐๐ รูปคนจาก ๙๐ ประเทศทั่วโลก  ทั้งนี้ อธิการบดีได้ย้ำเตือนให้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้ร่วมกันบูรณาการแผนเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาเฉลิมฉลองในประเทศไทยเกิดความประทับใจ และได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการสัมมนานานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒

 

1DSC_0365DSC_0369DSC_0372DSC_0380DSC_0386DSC_0387DSC_0391DSC_0395DSC_0397DSC_0401DSC_0407DSC_0411DSC_0413

โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่
www.ps.mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕