หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เรียนปริญญาโทสันติศึกษา ได้ทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๕๒๗ ครั้ง

สันติศึกษาภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างมหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า  "มิใช่สันติภาพทางเลือกแต่เป็นสันติภาพทางรอด"  ในขณะเดียวกัน สันติศึกษาให้ผู้เรียนได้มากกว่าวิชาชีพเพราะเราได้ก้าวไปสู่การเป็นวิชาชีวิตด้วย  สังคมในยุคปัจจุบันมิได้ขาดแคลนวิศวกรสร้างตึก ถนนหนทาง หรือเครื่องบิน แต่สังคมกำลังขาดแคลน "วิศกรสันติภาพ" เพื่อซ่อมแซมชีวิตของตนเอง และสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น และเป็นสันติสุขมากยิ่งขึ้น

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรสันติภาพอย่างมืออาชีพ โปรดมาสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดหลักสูตรฯ และโหลดใบสมัครได้ที่ www.ps.mcu.ac.th  หรือ www.facebook.com/MCUpeaceFC   หรือ www.facebook.com/HansaPeace โทร ๐๘๑ ๘๗๕ ๙๑๕๔


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕