หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๐๙/๐๕/๒๐๑๕ เข้าชม : ๓๐๗๑ ครั้ง

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๐๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ) เวลา ๐๙.๐๐น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในพิธีได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานพิธีประสาทปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายรายงานต่อองค์ประธานพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประสาทปริญญา ที่ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ และพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๐ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาเขตขอนแก่น ดังนี้ คณะพุทธศาสตร์จำนวน ๒๘ รูป/คน คณะครุศาสตร์ ๒๖ รูป/คน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๐ รูป/คน และคณะสังคมศาสตร์ ๓๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ รูป/คน ใน งานนี้พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกรูป/ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น และทุกๆวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕