หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐/๐๕/๒๐๑๕ เข้าชม : ๓๓๒๖ ครั้ง

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทาน ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๙ รูป/คน, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑๖ รูป/คน , เข็มเกียรติคุณ ๖๓ รูป/คน , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บรรพชิต) ๑๑๑ รูป, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คฤหัสถ์) ๑๐๕ คน, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิต) ๗๓๙ รูป, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คฤหัสถ์) ๓๓๙ คน, สถาบันสมทบ ๒๖ รูป/คน โดยมี พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย, พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร , ส่วนประเมินผลการศึกษา มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕