หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด
วันที่ ๑๑/๐๕/๒๐๑๕ เข้าชม : ๔๓๒๕ ครั้ง

รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา

บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด

เป็นประวัติศาสตร์คณะสงฆ์โลก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9– 10 พฤษภาคม  2558 นี้  โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซึ่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกทั้งสิ้น 2,935 รูป   คฤหัสถ์ 2,305 คน รวม 5,241 รูป/คน พร้อมมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ และ เข็มเกียรติคุณณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 9– 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2558  โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ

ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญามากที่สุดเป็นในประวัติศาสตร์จำนวน 5,241 รูป/คนสถิติจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)รุ่น 60 จำนวน 3,946 รูป/คน พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)รุ่น 25 จำนวน 1,078 รูป/คน พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) รุ่น 11 จำนวน 216 รูป/คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติการสำเร็จการศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดในรอบ 60 ปี ตั้งแต่พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ปี 2558 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิทั้งพระเภระจากในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศจำนวน 24 ท่านปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ จำนวน 16 ท่าน และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัย จำนวน 63 ท่าน ในจำนวนที่มีบุคคลอันมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง นักแต่งเพลง เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย อาทิ ครูสลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงชื่อดังได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย, นายเอกพัน บันลือฤทธิ์ ดารานักแสดงได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ นายสดใส โรจนวิชัย(สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) และ นางสาวอรทัย ดาบคำ (ต่าย อรทัย) นักร้องชื่อดัง ได้รับเข็มเกียรติคุณ

 

 

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้ปี 2558 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีถึง 5,241 รูป/คน ถือเป็นสถิติใหม่ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งและมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคม

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ของพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ โดยปัจจุบันมีการขยายวิทยาเขตแบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แก่ วิทยาเขต 10 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 12 แห่ง โครงการขยายห้องเรียน 5 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 17 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 6 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศและมุ้งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ที่มา : http://www.naewna.com/local/157454

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕