หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐/๐๗/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๔๔๐ ครั้ง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย ๑.พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ, ๒.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. กรรมการ, ๓. รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ กรรมการ ๔. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ ๕.ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ ๖.ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการและเลขานุการ  มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดี เลขานุการสำนักงานคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจกรรมการดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แก่คณะกรรมการ พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงลำดับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งจะทำการตรวจตั้งแต่วันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม B400  สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ภาพกิจกรรม

  

แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562  
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร  
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕