หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร มอบหมายผู้แทนสักการะศพและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายประธานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
วันที่ ๐๙/๑๐/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๙๘๐ ครั้ง

              นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ยกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีถวายสักการะศพและเป็นเจ้าภาพสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศถวายแด่พระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่อง ปิยะทีโร (สะมาเลิก) ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว(อพส) (พระสังฆราชลาวรูปที่ 4)เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อนครเวียงจันท์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง อุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๐ปี ที่วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร (ที่บ้านเกิด) จากนั้นก็เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่สนิทสนมกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพราะศึกษาร่วมสำนักเดียวกัน ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ประโยค  จากนั้นก็ได้นำความรู้มาสอนมัธยมสงฆ์หลายแห่งในประเทศลาว 

             พระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่องนั้นมีความพันธ์อันดีกับประเทศไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศพร้อมจัดส่งพระสงฆ์ลาวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกลับไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) .วังน้อย .พระนครศรีอยุธยา และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั่วโลกเพื่อบูชาคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .วังน้อย .พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๔๔๗นั้ พระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่องก็ได้เดินทางไปร่วมงานด้วย โดยการประสานของพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ เมื่อมหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ท่านก็มีเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดมา

 

            เพื่อเป็นการบูชาคุณในฐานะที่ท่านมีเมตตาและมีความสัมพันธ์อันดีต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายผู้แทนไปถวายสักการะและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายดังกล่าว นอกจากนี้ จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านต่อไป


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕