หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สัมมนาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม พุทธไมตรี ศรีไทย-บังคลาเทศ
วันที่ ๑๐/๑๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๑๖๗ ครั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทน มจร พร้อมบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมสัมมนาการสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม พุทธไมตรี ศรีไทย-บังคลาเทศ “Enhancing Cultural Conectivity: Bangladesh – Thai Shree Buddha Maitri” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศมหามงคล ๘๘ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการสัมมนาดำเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทย สมาพันธ์ชาวพุทธอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสัมมนาภาคเช้าพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองคณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้แทน มจร นำเสนอในหัวข้อ “Thai Buddhism in the past & present (พระพุทธศาสนาเถรวาทในอดีตและปัจจุบัน)”

ช่วงภาคบ่ายของการสัมมนามีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ไทยร่วมกับพระมหาสังฆนายกะฝ่ายคณะสงฆ์บังคลาเทศ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕