หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีเปิดสัมมนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป
วันที่ ๑๓/๑๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๒๖๑ ครั้ง

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดพิธีประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายรายงาน

 

          การจัดงานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโดยวัดบวรนิเวศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย/ธรรมยุต) สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย/ธรรมยุต) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีงานพระศพฯ เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ และร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ ๑๓๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕