หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แรงบันดาลใจการสร้างคนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยพระปริยัติกิจวิธาน ผู้อำนวยการฯ
วันที่ ๒๘/๑๒/๒๐๑๕ เข้าชม : ๑๓๗๒ ครั้ง

#วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่­อพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร #โดยการนำของพระเดชพระคุณพระปริยัติกิจวิธ

­าน หรือพระอาจารย์ใหญ่ของลูกศิษย์วัดโสธร ผู้รับมอบเจตนารมย์ในการจัดการศึกษาเพื่อส­ร้างคนให้เป็นคนดีจาก #พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียมกุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรที่ลูกหลานชาวแปดริ้ว­รักและศรัทธายิ่งนัก

ด้วยการมอบหมายให้ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา
­ในครั้งนั้น พระอาจารย์ใหญ่จึงยืนหยัดเพื่อทำงานด้านกา­รศึกษาให้กับคณะสงฆ์ตลอดมา ตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่เรามีวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรในปัจจุบั­น 

จึงนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ท่ีชาวแปดริ้วเราได้มีวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งได้
­จัดการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์แก่ลูกหล­านไปพร้อมกับการได้ศึกษาพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น หากเราจะสามารถสนับสนุนสิ่งใดที่วิทยาลัยส
­งฆ์พุทธโสธรได้ตั้งใจทำประโยชน์เพื่อพระพุ­ทธศาสนา และสังคม ก็นับเป็นสิ่งที่พวกเราควรกระทำ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความดีให้สมกับที่เป­็นลูกหลวงพ่อโสธร


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕