หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 12 อัตรา
วันที่ ๑๕/๐๑/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๙๖๓ ครั้ง

 ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 11 อัตรา ประกอบด้วย

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0842004 สังกัด โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 1322001 สังกัด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0812001 สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

4. ตำแหน่ง นิติกร  เลขที่ 0082002 สังกัด กองนิติการ  

5. ตำแหน่ง นิติกร เลขที่ 0082003 สังกัด กองนิติการ

6. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขที่ 0412001 สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0412002  สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0122003 สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

9. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0122004 สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

10. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0122008 สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม

11. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 0072014 สังกัด กองวิเทศสัมพันธ์

12. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ 0032018  สังกัด กองวิชาการ

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อยู่ในช่วงวันที่ 16-26 มกราคม 2559  ซึ่งกลุ่มงานบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังประกาศในลิงค์นี้

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕