หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ 3 มีนาคม 59
วันที่ ๐๓/๐๓/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๔๙๘ ครั้ง

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติอนุมัติสำเร็จการศึกษา และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติต่อไป บัณฑิตทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ฉายา นามสกุล เพื่อความถูกต้องของข้อมูล แจ้งข้อมูลของทุกท่านผ่านงานทะเบียนและวัดผลของท่านที่ได้ศึกษาอยู่ 

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาเอก  ((ดาวน์โหลด))

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาโท  ((ดาวน์โหลด))
ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาตรี  
((ดาวน์โหลด))

หมายเหตุ

***ครั้งที่ 3 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 3,877 รูปคน โดยแยกเป็นบรรพชิต 2,145 รูป คฤหัสถ์ 1,732 คน***

***รวมทั้ง 3 ครั้ง มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4,135 รูป/คน โดยแยกเป็นบรรพชิต 2,213 รูป คฤหัสถ์ 1,922 คน***


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕