หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา มจร กับอ๊อกฟอร์ดจับมือพัฒนาภาษาก้าวสู่ระดับนานาชาติ
วันที่ ๑๑/๐๓/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๑๖๓ ครั้ง

 

        ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสันติศึกษา มหาจุฬาฯ วังน้อย: ภายหลังที่สภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกลงนามความร่วมมือ  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ กับ ดร.ซาร่า เอกดาวี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ อ๊อกฟอร์ด (Oxford School of English) ประเทศอังกฤษ ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อให้สถาบันภาษาของทั้งสองสามารถแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา อีกทั้งเป็นแหล่งรองรับการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงวิชาการและการทำงานในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ

 

        "สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่สถาบันสอนภาษาจากอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ให้ความไว้วางใจเลือกมหาจุฬาฯ เป็นพันธมิตรร่วมแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เชื่อว่า ภายใต้การร่วมมือนี้ จะทำให้สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ สามารถเข้าถึงโอกาส เครื่องมือ และนวัตกรรมต่างๆ ของสถาบันการสอนภาษาจากเมืองอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ"  พระมหาหรรษา กล่าว

 

 

        ในขณะที่ ดร. ซาร่า เอกดาวี รองผู้อำนวยการสอนภาษาจากเมืองอ๊อกฟอร์ด ที่ลงนามแทนนายปีเตอร์ ทอมสัน ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวโดยความภาคภูมิใจว่า "ดิฉันได้เดินทางมาสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาจุฬาฯ เป็นปีที่ ๗ ติดต่อกัน และมุ่งหวังมาโดยตลอดว่า เราจะสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นทางการภายใต้บันทึกลงนามความร่วมมือ สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อีกทั้งมีความกระตืนรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน การเป็นหุ้นส่วนกันครั้งนี้ จะเป็นการเปิดกว้างให้การพัฒนาภาษาของสองสถาบันได้ใช้โอกาสนี้พัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาและจัดส่งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตไปเรียนที่ประเทศอังกฤษได้สะดวกมากยิ่งขึ้น"

 

        

        อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้เคยจัดส่งผู้บริหาร ๓ ท่าน คือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  พระมหาราชัน จิตฺตปาโล และคุณอิทธิพล หวังใจงามไปพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารสถาบันภาษา ณ สถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ดแห่งนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙  การลงนามครั้งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนครูอาจารย์ นักศึกษา และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น อ้นจะส่ง่ผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕