หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๔/๐๕/๒๐๑๖ เข้าชม : ๖๗๑๘ ครั้ง

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
Opening Ceremony by Gen. Ashawin Svetsreni, Royal Representative of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn

 

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
มีผู้รอคอยต้อนรับดังนี้คือ
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พันเอก ชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
พลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการจัดงานฯ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกราบเรียนเชิญผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ข้อความตอนหนึ่งจากการกล่าวรายงานมีดังนี้: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่ส่งเสริมสันติภาพของโลก การที่องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของ โลกและให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชาคมโลกอย่างแท้จริง
เวลา ๑๔.๑๕ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวเปิดงานวันวิสาขบูชาโลกข้อความตอนหนึ่งว่า: พระพุทธศาสนามีหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือการปฏิบัติตนให้อยู่เย็นเป็นสุข จนถึงขั้นปรมัตถ์คือการพ้นทุกข์ องค์การสหประชาชาติ ได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ปีนี้มีชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศมาประชุมร่วมกันเพื่อช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ออกไป จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นนี้

ผู้แทนพระองค์ ไปประเคนของที่ระลึกแด่ประมุขสงฆ์ แต่ละประเทศ (จำนวน ๒๕ รูป/ ๒๕ ประเทศ)
พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบของที่ระลึก
แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประมุขสงฆ์แต่ละประเทศและผู้แทนต่างประเทศ (จำนวน ๒๕ ประเทศ) มอบของ
ที่ระลึก แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้แทนพระองค์ ขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ฯ (V ๙๐๔) (อาคาร ๒) พระที่นั่งอัมพรสถาน

กองสื่อสารองค์กร มจร ภาพ/ข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร
--------------------------------------


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕