หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ มจร วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๔/๑๑/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๑๗๔ ครั้ง

พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ มจร วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ : เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยในแต่ละปีการศึกษาได้กำหนดให้นิสิตทุกรูป
ทุกชั้นปี เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๑

เพื่อให้มีความรู้ดี ปฏิบัติดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและเพื่อผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการสนองงานพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ตลอดทั้งสังคมและประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จึงได้ดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้ด้วย ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และมหาอุบาสิกา
คุณแม่บัวล้อม หาญต๊ะ ประธานพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม และคณะญาติธรรมให้การอนุเคราะห์ สนับสนุน ในการดำเนินงานตลอดโครงการ ต่อมาในเวลา

๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการปริวรรตธรรมคัมภีร์ ใบลานล้านนาน่าน,โครงการความร่วมมือกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และโครงการพุทธเกษตร
ณ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นในเวลา

๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ได้เข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา
ณ เรือนจำจังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร

 

 

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕