หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้
วันที่ ๐๑/๑๒/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๑๓๙ ครั้ง

 'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้

มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี 'วันนี้' ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่
 
 
เมือวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า  ตามที่ประธานรัฐสภา ประกาศอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ที่ประชุมมส.มีมติให้คณะสงฆ์เตรียมพร้อมดำเนินการหลังจากที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ และเมื่อพระองค์ทรงรับ ประธานสนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบในวันนี้  ซึ่งเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำฆ้อง กล้องระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลถาถาโดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ
               
พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบคำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ โดยคำถวายอติเรก  มีดังนี้ อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ,ทีฆายุโก โหตุ  อโรโค โหตุ,สุขิโต โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา,
สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ,มหาวชิราลงฺกรณราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา. ขอถวายพระพร  ส่วนคำถวายพระพรลา มีดังนี้ ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมมิกราชาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร.
              
โฆษกมส. กล่าวอีกว่า สำหรับคำถวายพระพรเทศนา มีดังนี้ “ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมิกราชาธิราชเจ้า  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาใน...... ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะ ผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร”
              
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกพศ. กล่าวว่า ขอให้ทุกวัดเตรียมพร้อมจัดสถานที่เจริญชัยมงคลคาถา โดยทางสำนักเลขาธิการมส. จะแจ้งไปยังพศจ. เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ
และพระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งนี้หากวัดใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่พศ.ส่วนกลาง โทร. 09-7956-5949 ,08-18462338,0-2441-4546

 
ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก เดลินิวส์

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕