หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๒๗/๑๒/๒๐๑๖ เข้าชม : ๑๐๔๗ ครั้ง

โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมพัฒนานิสิตให้รู้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้อย่างถูกต้อง

และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำไปใช้และเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต คุณลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางกำหนดให้นิสิตปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๘๔๗ รูป/คน 

 

บรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จำนวน ๔๐๙ รูป/คน 
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สะพาน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สะพาน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

บรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์คณะพุทธศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑,๑๖๙ รูป/คน ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย วังน้อย 

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

บรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์คณะสังคมศาสตร์ ณ สวนไผ่ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

บรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิต วิทยาเขตแพร่ นิสิตออกเดินธรรมยาตราจากวัดสูงเม่น ถึง ฌาปนสถานหนามแท่ง บ้านบวกโป่ง ต.น้ำซำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ดอกไม้

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 

บรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิต วิทยาเขตนครราชสีมา มีจำนวนนิสิตรวม ๒๙๔ รูป/คน
ซึ่งได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดถ้ำดาวเขาแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV และ กองสื่อสารองค์กร มจร 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕