หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
วันที่ ๒๔/๐๓/๒๐๑๗ เข้าชม : ๗๙๙ ครั้ง

 "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

20 มี.ค. มีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ที่วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ได้ส่งสาส์นถึงที่ประชุม ว่า  ​สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการเผยแพร่คำสอนที่ไม่ถูกต้องทางสื่อออนไลน์ ที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อง่าย โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลความจริง อีกทั้งกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลกระทบมาถึงพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพระธรรมทูตไทยย่อมทราบดี เราจะมีวิธีตั้งรับหรือใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไร อย่างมีสติรู้เท่าทัน และอาจช่วยแก้ไขให้ประชาชนมีสติรู้เท่าทัน มิให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะ โทสะ โมหะ ที่แอบแฝงมากับสิ่งเหล่านี้ จึงขอเชิญชวนทุกรูป ได้ช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมา เพื่อช่วยโลกคือสังคมไม่ให้วินาศ ขอฝากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสานต่อสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้มีมติออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ พ.ศ.2505 ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะรักษาพระธรรมวินัยยิ่งด้วยชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนในภูมิภาคโอเชียเนียและชาวโลก โดยขอเรียกร้องพุทธบริษัทและหน่วยงานรัฐได้ทำความเข้าใจในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้เป็นหลักการและเหตุผลในกรณีจะออกกฏหมายหรือ พ.ร.บ.ประการสำคัญควรได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสูงของสงฆ์ด้วย และ ยังขอให้อาณาจักรและศาสนจักรต้องช่วยสนับสนุนและยกย่องการเผยแผ่พระธรรม พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้มีการประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก โดย มจร. สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/563004

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข้อม/ข่าว/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!    
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕