หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย
วันที่ ๒๗/๐๓/๒๐๑๗ เข้าชม : ๙๐๒ ครั้ง

 พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย และให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ในประเทศเวียดนาม

 

 

         วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒  ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจำนวน ๓๘ รูป นำโดยพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ดังต่อไปนี้

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมแห่งแรกในภาคเช้าคือ สุสานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum)  เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ภายในสุสานมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างอันไร้วิญญาณของประธานโฮจิมินห์ที่นอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับ

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมแห่งที่สองคือวัดเสาเดียว (One Pillar Pagoda) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๕๙๒ เป็นศาลาไม้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่เสาหินเสาเดียวกลางสระบัว ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักเจ้าแม่กวนอิม จากนั้น คณะไปรับสังฆทานและฉันเพลที่วัดฟาบเหวิน (Phap Van)

          ในภาคบ่าย คณะไปเยี่ยมชมวัดเจิ๋นก๊วก (Tran Quoc) ชึ่งตั้งอยู่บนเกาะของทะเลสาบตะวันตกซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามที่สุดในกรุงฮานอย วัดนี้มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของเวียตนาม

          จากนั้น คณะไปสวดมนต์ที่เจดีย์บรรจุอัฐิของพระครูคณานัมสมณาจารย์ (บิ๊นเลือง) อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย รูปที่ ๘ ณ วัดหวงอัน (Hoang An) เจ้าคณะใหญ่รูปนี้เคยสนับสนุนประธานโฮจิมินห์ขณะที่เขาไปเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทย ท่านได้เดินทางกลับเวียดนามและถึงมรณภาพที่กรุงฮานอยเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ อัฐิของท่านได้รับการบรรจุไว้ในสุสานที่วัดหวงอัน

          สถานที่ที่คณะไปเยี่ยมชมเป็นแห่งสุดท้ายในวันนี้คือ วัดกิมเลียน (Kimlien) เป็นสำนักภิกษุณีที่เก่าแก่มาก อุโบสถทำด้วยไม้ทั้งหลัง วัดนี้เป็นหนึ่งในสิบโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม

          ขณะอยู่ที่วัดหวงอัน พระพรหมบัณฑิต ได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ของเวียดนามโดยตอบคำถามเรื่องความประทับใจจากการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์อนัมมนิกายแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=1108&cat=B&table=news

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕