หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ร่วมกันเจริญพระพุทธบทรตนสูตร เมืองไพสาลี
วันที่ ๒๗/๐๔/๒๐๑๗ เข้าชม : ๙๘๕ ครั้ง

คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23
ร่วมกันเจริญพระพุทธบทรตนสูตร เมืองไพสาลี 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.20 น. คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต
จากโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางออกจากปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงพระชนมายุสังขาร
เมืองไพสาลี เดินทางต่อไปกูฎาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองไพสาลี และร่วมกันเจริญพระพุทธบทรตนสูตร


เมืองไพสาลี เป็นเมืองต้นกำเนิดของการบวชภิกษุณี ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบวชแก่พระนางมหาปชาบดี โคตมี และเหล่าศากิยานี และเป
็นต้นกำเนิดการทำนำมนต์ 
-----------------------------------------------------
ลิขิต บุญละคร ถ่ายภาพ
พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.,๙, ดร.
อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร รายงานจากประเทศอินเดีย

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ต้นพืช, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก  กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ฝ่ายต่างประเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕