หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อัพพระไตรปิฎกสากลขึ้นเว็บเล็งพัฒนาเป็นอีบุ๊ก-แอพ
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๑๗๑ ครั้ง

 อัพพระไตรปิฎกสากลขึ้นเว็บเล็งพัฒนาเป็นอีบุ๊ก-แอพ

 

อัพพระไตรปิฎกสากลขึ้นเว็บเล็งพัฒนาเป็นอีบุ๊ก-แอพ

 

มส.ปลื้ม!พระไตรปิฎกสากลเสริมสร้างปรองดองแห่งมนุษยชาติ เตรียมแปลเป็นภาษาต่างชาติทั่วโลก วางตามสถานที่ต่างๆ อาทิโรงแรม สถานศึกษา พร้อมพิมพ์เพิ่มแจกจ่าย อัพขึ้นเว็บไซต์พัฒนาเป็นอีบุ๊กแอพพลิเคชั่น 

 

 

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก มีการจัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดงาน  ในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดงานเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา   วันสำคัญสากลของโลก ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนั้นยังมีการเปิดหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากล ซึ่งรวบรวม จาก 3  นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียว พิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม แจกจ่ายไปยังทั่วโลกในงานนี้อีกด้วย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้แถลงถึงความเป็นมาว่า ปัญหาอย่างหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และที่สำคัญคือคำสอนของแต่ละศาสดานั้นมีรากเง้าไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นนิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน จึงมีการถกเถียง ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีการแปลคำสอนไปคนละทิศละทางตามความเชื่อที่แตกต่างกัน ขาดการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ขาดการยอมรับซึ่งกันละกันไม่มีเอกภาพ

 

บัดนี้ได้มีการจัดประชุมในการสรุปเนื้อหา แนวคิด รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนาของ 3  นิกายหลัก มารวมไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานมีการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและรวบรวมขึ้นใหม่ในรูปแบบของพระไตรปิฏกสากล ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียงหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา เถรวาท มหายาน และวัชรยานเข้าด้วยกัน  โดยนักวิชาการทั้งสามนิกายทั่วโลก โดยมีปีเตอร์ ฮาร์วีย์ เป็นบรรณาธิการทั่วไป และพระพรหมบัณฑิตเป็นบรรณาธิการหลัก โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ปี 

 

"ครั้งนี้มีการตีพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 เล่ม   มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์  ยิ่งไปกว่านั้น พระไตรปิฎกสากลฉบับจะนำไปจัดวางไว้ ณ สนามบิน และโรงแรมต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเผยแผ่สู่ประชาคมโลก เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกปีนี้"
พระพรหมบัณฑิต กล่าวและว่า

 

ต่อจากนี้ไปจะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกอย่างเช่นประเทศจีนตอนนี้กำลังแปลอยู่ พร้อมกันนี้มีการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์อย่างเช่นที่ประเทศฮังการี และจะมีการพัฒนาเป็นอีบุ๊กและแอพพลิเคชั่น รวมถึงพิมพ์เป็นหนังสือรูปเล่มกระทัดรัด แต่จะประเมินความต้องการแล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบ ทั้งนี้เพิ่้มเปิดโอกาสให้มีการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างก้าวขว้างไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้น แต่ศาสนิกต่างๆ เพื่อเป็นการเข้าใจที่ถูกต้อง เท่ากับเป็นการสร้างความสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ ทำให้คำว่า "เอกภาพบนความแตกต่าง" เป็นความจริง

 


 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ ข่าว บ้านเมือง

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕