หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก รวมหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา 3 นิกายหลักไว้ในเล่มเดียว
วันที่ ๐๖/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๐๐๙ ครั้ง

มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก รวมหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา 3 นิกายหลักไว้ในเล่มเดียว ใช้เวลารวบรวมนานกว่า 7 ปี
ตีพิมพ์หนึ่งหมื่นเล่มกระจายทั่วโลก

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ฐานะประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก CBT เปิดเผยว่า ปัญหาอย่างหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ เรื่องของการรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และที่สำคัญคือคำสอนของแต่ละศาสดานั้นมีรากเง้าไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นนิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน จึงมีการถกเถียง ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีการแปลคำสอนไปคนละทิศละทางตามความเชื่อที่แตกต่างกัน ขาดการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ขาดการยอมรับซึ่งกันละกันไม่มีเอกภาพ

อธิการบดี มจร กล่าวต่อว่า เมื่อการประชุมสมัชชาศาสนาโลกช่วง พ.ศ.2553 ที่ประชุมจึงมีมติให้มีคณะทำงานรวบรวมหลักธรรม คำสอน
ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละนิกาย ทั้ง 3 นิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน นำมาเรียบเรียงไว้ด้วยกันอย่างถูกหลักวิชาการ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธนิกายต่างๆทั่วโลก อาทิ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น ศรีลังกา พม่า ทิเบต เป็นต้น เพื่อค้นหาคำสอนของพระบรมศาสดาแต่ละนิกาย หาแก่นนำมาบูรณาการกันจนลงตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น หลักไตรสิขา ศีล สมาธิ และปัญญา นิกายเถรวาทสอนว่าอย่างไร นิกายมหายานสอนว่าอย่างไร และนิกาย วัชรยานสอนว่าอย่างไร ค้นหาแก่นแท้ของคำสอน ความเชื่อของแต่ละประเทศ แต่ละนิกาย พระบรมศาสดาสอนว่าไว้อย่างไร จากนั้นนำมาเรียบเรียง แบบเข้าใจง่าย ด้วยภาษาอังกฤษภาษากลางก่อน โดยมีปีเตอร์ ฮาร์วีย์ ชาวประเทศอังกฤษ เป็นบรรณาธิการทั่วไป
และพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นบรรณาธิการหลัก

“คณะทำงานได้ใช้เวลารวบรวม ถกเถียงกัน เป็นเวลานานกว่า 7 ปี ในที่สุดก็ได้หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT ) ซึ่งรวบรวมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา รวบรวมคำสอนพระพุทธศาสนา 3 หมวด ได้แก่ หมวดพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ มีทั้งสิ้น 12 บท พร้อมเชิงอรรถชัดเจน รวบรวมไว้ในเล่มเดียวด้วยรูปเล่มสีแก่นขนุน สวยงาม ภาษาถูกต้อง เข้าใจง่าย เรียบเรียงจากหลักหัวใจพระพุทธศาสนา นิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน จนกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบับสากลขึ้น สามารถนำไปวางไว้ตามสนามบิน โรงแรมทั่วโลกได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน และเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2560นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปิดตัวหนังสือเล่มพระไตรปิฎกฉบับเดียวของโลกตีพิมพ์จำนวนหนึ่งหมื่นเล่ม ก่อนแจกจ่ายไปยังวัด สถานทูต ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ประชากรโลก มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธได้อย่างท่องแท้ ที่สำคัญจะเป็นหนทางช่วยให้พระพุทธศาสนา มีความมั่นคงยั่งยืนอีกด้วย ”
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร กล่าว

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, สถานที่ในร่ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว  Mcu Tv-Channel


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕