หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เสนอตั้งวิทยาลัยบาลี 4 ภูมิภาค.
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๗๖๓ ครั้ง

 พระพรหมบัณฑิต เผยแม่กองบาลีสนามหลวง หวังตั้งวิทยาลัยการศึกษาบาลี 4 ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาบาลีที่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาสำนักเรียนปิดตัวขาดผู้สานต่อ

15พ.ค.60 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปได้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และสามัญศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐบาล นอกจากนี้ตนยังได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงการหารือกับพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ โดยเห็นควรจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาบาลีขึ้นใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาบาลี เนื่องจากที่ผ่านมาหากเจ้าสำนักเรียนมรณภาพ หรือไม่ได้มีการสานต่อไว้ก็จะเกิดปัญหาการปิดสำนักเรียน เพราะไม่มีผู้มีความรู้มาสานต่อ ดังนั้น หากมีวิทยาลัยการศึกษาบาลี หรือ สำนักเรียนประจำอำเภอ จังหวัด ที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ก็จะทำให้การศึกษาบาลีเกิดความต่อเนื่องและมั่นคงด้วย....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/573998

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕