หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ม.อ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร.รร.ปริยัติสามัญเห็นผล
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๙๙๓ ครั้ง

 ม.อ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร.รร.ปริยัติสามัญเห็นผล

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มจร. เผยมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ตีพิมพ์งานวิจัย มจร. นำหลักธรรมบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทยเกิดผลสำเร็จ ถือเป็นงานวิจัยเชิงพุทธครั้งแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของอ๊อกฟอร์ด

 

วันนี้(17 พ.ค.)รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่ มจร.ได้มีโอกาสไปเสนองานวิจัยรูปแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ที่เวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทยที่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ให้ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย


รศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเป็นการนำเสนอถึงแนวทางในการใช้หลักธรรมมาบริหารจัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปพร้อมกับการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และภาษาบาลี โดยนำหลักธรรมไปบริหารงานในทุกเรื่อง ทำให้เกิดผลในเชิงประจักษ์  โดยทีมงานที่ร่วมทำวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพริเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามจร. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป อาจารย์พิเศษประจำคณะครุศาสตร์ มจร.


ด้าน ดร.อุทิศ กล่าวว่า ไม่เคยมีงานวิจัยเชิงพุทธศาสนาไปนำเสนอในงานนี้มาก่อน ดังนั้นการนำเสนอวิจัยของ มจร.ครั้งนี้จึงเป็นงานแรก ทั้งยังได้รับการยอมรับได้ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย  โดยเป็น 1 ในงานวิจัย 50 เรื่อง จาก 40 ประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในครั้งนี้

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/574404

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ เดลินิวส์

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕