หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กกอ.ชง’หมอธี’ สั่ง 10 มหา’ลัยงดรับนักศึกษารับรอง 6 หลักสูตรป.เอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ ๑๗/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๘๘๔ ครั้ง

กกอ.ชง’หมอธี’ สั่ง 10 มหา’ลัยงดรับนักศึกษา รับรอง 6 หลักสูตรป.เอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกกอ. ว่า ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 สถาบัน 18 หลักสูตร  พบว่า มี 6หลักสูตร ใน 4 สถาบันที่ผ่านการรับรอง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย (มจร.) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  ส่วนหลักสูตรอื่นๆที่เหลือรอการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

ประธาน กกอ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ซึ่งพบว่ามีการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน 5 สถาบัน และอีก 20 หลักสูตรในสถานที่ตั้งของ 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมเป็นหลักสูตรในสถานที่ตั้งที่มีปัญหาทั้งหมด 21 หลักสูตร อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากกอ. ได้เสนอรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการศธ. ตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547 สั่งการให้ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีปัญหาทั้งหมดแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการศธ. ยังไม่ส่งเรื่องกลับมา ให้กกอ. ส่วนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน 5 สถาบัน ขอปิดหลักสูตรไปแล้ว 56 หลักสูตรนั้น ข้อมูลยังเป็นไปตามเดิม ซึ่งที่ผ่านมากกอ. ดำเนินการตวรจสอบหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งมาโดยตลอดหากพบว่า หลักสูตรใดมีปัญหาก็จะให้ปรับปรุงและงดรับนักศึกษาทันที

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/561087

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว มติชน ออนไลน์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕