หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กษัตริย์กัมพูชามอบผู้แทน ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหาร มจร.
วันที่ ๑๙/๐๕/๒๐๑๗ เข้าชม : ๔๒๕ ครั้ง

กษัตริย์กัมพูชามอบผู้แทน ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหาร มจร.


พระมหากษัตริย์กัมพูชา มอบผู้แทน ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 พระสงฆ์ผู้บริหารมจร. “พระธรรมปัญญาบดี – พระพรหมบัณฑิต – พระสุธีวีรบัณฑิต” ที่ให้การสนับสนุนการเรียนของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เผยเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับ

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ต.ลำไทน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตร์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปดเกล้าฯ ถวายแด่ ผู้บริหาร มจร.

 

ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสภา มจร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 2 ในฐานะ อธิการบดี มจร. และพระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะ ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม มจร.

 

โดยมี เจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ทั้งนี้ เจ้าชายเจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ มีพระดำรัสว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาศิริวัฒน์ ถวายแด่พระพรหมบัณฑิต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาเสนา ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธีวีรบัณฑิต นับเป็นเกียรติอย่างสูงในการเสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการทูต ที่จะมอบให้กับผู้นำประเทศทูต หรือบุคคลที่มีความสำคัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ

 

สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหาร มจร. ที่ให้การอำนวยความสะดวกกับพระสงฆ์จากกัมพูชาที่มาเรียนที่ มจร. เนื่องในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหาร มจร. จะสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

 

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีที่ มจร. ให้การสนับสนุนกัมพูชาในการเรียนการสอนสำหรับพระสงฆ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มี 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันด้วย สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์กัมพูชา เช่นเดียวกับการถวายสมณศักดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับพระสงฆ์

 

ด้านพระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชามี 5 ลำดับชั้น โดยชั้นมหาศิริวัฒน์ คือชั้นสูงสุด ลำดับรองลงมาคือ ชั้นมหาเสนา ซึ่งคณะสงฆ์ของ มจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกัมพูชา ส่วนฆราวาสนั้น เท่าที่ทราบก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจชาว จ.ราชบุรี 2 คน ที่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชา

 

ซึ่งการที่ทางกัมพูชา ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทาง มจร. ให้การสนับสนุนทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ชาวกัมพูชา ที่มาเรียนที่ มจร.เป็นอย่างดี อีกทั้ง มจร. ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับพระสงฆ์ชาวกัมพูชาทุกปีๆ ละประมาณ 20 ทุนด้วย โดยปัจจุบันมีพระสงฆ์กัมพูชาเรียนที่ มจร.ประมาณ 300 รูป


อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/945697

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มจร"เตรียมเปิดหลักสูตรพุทธนานาชาติภาษาจีน  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์  
  ลาวหวังพึ่ง"มจร"!!ปฏิรูปสงฆ์-ร.ร.ปริยัติธรรม  
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัยและกล่าวสัมโมทนียกถา  
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล  
  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕