หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยรอบแรก
วันที่ ๑๑/๐๗/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๘๗ ครั้ง

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยรอบแรก

 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยประจำทุกปี โดยในปีนี้มีหลักสูตรที่จะต้องประเมินทั้งสิ้น 228 หลักสูตร และอีก 33 ส่วนงานจัดการศึกษา  
โดยกำหนดการตรวจประเมินสามารถดูได้ที่  กำหนดการตรวจประเมิน
       
       ในการประเมินครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินทั้งสิ้น ๗ ส่วนงาน ดังนี้
1.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
2.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
3.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
4.บัณฑิตวิทยาลัย
5.วิทยาเขตสุรินทร์
6.คณะมนุษยศาสตร์
7.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 
        ในการนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณส่วนงานจัดการศึกษาทุกส่วนงาน ที่ให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินการศึกษาของส่วนงาน และเป็นเครื่องชี้วัดการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
         อนึ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เสียสละเวลา กำลังแรงกาย และสติปัญญา เพื่อให้การดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร ติดอันดับ ๓๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๐  
  เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามวัดพุทธโลกที่อินโดฯ  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  ท่านหม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล กรรมการธนาคาร และชาวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต  
  พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕