หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 130 ปี มจร วางแนวทาง 3 ด้าน สืบสานพระราชปณิธาน วิเคราะห์พัฒนาเพื่อส่งต่อ เสริมสร้างงานวิชาการ
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๔๐๖ ครั้ง

 ครบรอบ 130 ปี มจร วางแนวทาง 3 ด้าน สืบสานพระราชปณิธาน  วิเคราะห์พัฒนาเพื่อส่งต่อ  เสริมสร้างงานวิชาการ

 

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ครบรอบการสถาปนา 130 ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯได้สืบสานปณิฐานองค์ผู้สถาปนาคือล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ต้องการให้พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนา มหาวิทยาลัยฯครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้นิสิต และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์และสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ”เหลียวหลังแลหน้า 130 ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย กล่าวต่อด้วยว่า ในโอกาสครบรอบ 130 ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการภายใต้กรอบแนวคิด 1 สืบสาน 2 ส่งต่อ และ 3 เสริมสร้าง ซึ่งเบื้องต้นการสืบสานนั้นก็จะสนองแนวพระราชปณิธานองค์สถาปณาด้วยการมองดูตัวเราเองเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีแนวทางแน่วแน่ว่าสถาบันจะต้องจัดการศึกษาให้พระสงฆ์และประชาชนได้ศึกษาประไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง


ขอขอบคุณ : ข่าว จาก สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓

 , MCU TV

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕