หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"
วันที่ ๑๕/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๔๖๗ ครั้ง

 "๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใต้พันธกิจงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม มาเป็นระยะเวลาครบ ๑๐ ปี โดยมีสำนักงานพระสอนศีลธรรมเป็นสำนักงานกลางในการดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒,๓๓๒ โรง/ต่อปี มีนักเรียนได้รับอานิสงส์จากการสอนศีลธรรม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน/ต่อปี และได้ร่วมมือกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รวม ๘ รุ่น ๙๒๔ โรงเรียน ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๒ รุ่น รวม ๖๑ โรงเรียน 


ในระยะ ๑๐ ปี สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดให้มีงานมหกรรมส่งเสริมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการประเมินและมอบรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นเวทีให้พระสอนศีลธรรมและสถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียนด้านพระพุทธศาสนาเข้าประกวดเพื่อค้นหาตัวอย่างที่ดีที่สุดไว้สำหรับจัดทำสื่อการสอนต่อไป และเป็นเวทีมอบรางวัลให้กับพระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดงานมหกรรมครั้งที่ ๓ และเป็นระดับประเทศ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศีลธรรมและเป็นการจัดการประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนแล้ว ยังประมวลเอาซึ่งบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร ถวายพระสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contest)

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง.

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 24 คน

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 55 คน, ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕