หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"
วันที่ ๑๕/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๓๑๗ ครั้ง

 "๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใต้พันธกิจงานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม มาเป็นระยะเวลาครบ ๑๐ ปี โดยมีสำนักงานพระสอนศีลธรรมเป็นสำนักงานกลางในการดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒,๓๓๒ โรง/ต่อปี มีนักเรียนได้รับอานิสงส์จากการสอนศีลธรรม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน/ต่อปี และได้ร่วมมือกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รวม ๘ รุ่น ๙๒๔ โรงเรียน ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๒ รุ่น รวม ๖๑ โรงเรียน 


ในระยะ ๑๐ ปี สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้จัดให้มีงานมหกรรมส่งเสริมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการประเมินและมอบรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นเวทีให้พระสอนศีลธรรมและสถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียนด้านพระพุทธศาสนาเข้าประกวดเพื่อค้นหาตัวอย่างที่ดีที่สุดไว้สำหรับจัดทำสื่อการสอนต่อไป และเป็นเวทีมอบรางวัลให้กับพระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดงานมหกรรมครั้งที่ ๓ และเป็นระดับประเทศ
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศีลธรรมและเป็นการจัดการประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนแล้ว ยังประมวลเอาซึ่งบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร ถวายพระสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


จากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน" มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contest)

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง.

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 24 คน

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 55 คน, ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV

 

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน  
  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ: พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕