หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
" กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "
วันที่ ๑๙/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๕๔๒ ครั้ง

 " กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "

ร่วมงานพิธีเปิดกงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนและทำงานเพื่อนมนุษย์เพราะพระพรหมบัณฑิตเป็นต้นแบบ เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณของโลกในปัจจุบัน ท่านกล่าวว่า " เราไม่ได้สร้างมหาจุฬาเพื่อประโยชน์ของชาวมหาจุฬาเท่านั้น แต่เราสร้างมหาจุฬาเพื่อประโยชน์ของชาวโลก " หนึ่งในคำของโลก(Quote of the World)ที่ปรากฏในนิทรรศการ "กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต" เป็นคำกล่าวที่มีความใจกว้างจบประโยชน์ตนนึกถึงประโยชน์ผู้อื่น มิใช่เฉพาะไทยแต่ทั้งโลก นี่คือความสุดท้ายด้านจักขุมาของพระพรหมบัณฑิต ในการสร้างนิทรรศการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น คือ 

๑) พระพุทธศาสนาสร้างบัณฑิต 
๒) บัณฑิตสร้างมหาจุฬา 
๓) พระพุทธศาสนาพึ่งพาบัณฑิต 
๔) บัณฑิตนำมหาจุฬาสู่ศูนย์กลางพุทธโลก 
๕) บัณฑิตผู้นำธรรมสู่สังคม 
ท่านพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี กล่าวว่า เรามีการพัฒนาการมหาจุฬาในรอบ ๑๓๐ ปี เราจึงมีการรวบรวมผลงานแนวคิดเพื่อคนรุ่นหลังจะได้ทราบมหาจุฬาว่าเราเป็นมาอย่างไร? ท่านพระพิมลธรรมคิดอะไร ? อธิการบดีคิดอะไร ? คุณหญิงสมปองที่ถวายที่ดินสร้างมหาจุฬาคิดอะไร? ถือว่าเป็นจัดการความความรู้ จากบุคคลไปสู่สาธารณปัญญา ว่าคนรุ่นหลังๆ คิดอย่างไรจนมาถึงวันนี้ เมื่อผ่านไป ๕๐ ปี จะไม่มีใครรู้เลยว่าอธิการบดีมหาจุฬาคิดอะไร ? ถ้าเราไม่จัดการความรู้ อธิการบดีทำงานเยอะมาก บรรยายเยอะมาก แต่มีใครรู้บ้างว่าอธิการพูดอะไร? อธิการไปพูดที่องค์การสหประชาชาติ ยังไม่เห็นสิ่งที่พูดเลย ทีมงานต้องรวบรวมไว้เพื่อคนรุ่นหลังๆจะได้ศึกษา มุ่งให้บุคคลและนิสิตได้ศึกษา ทำไมมหาจุฬาจึงสามารถผลิตบัณฑิตอย่างสมด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ประยุตโต) และ ท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ เราต้องทำโรดแมป ว่าเส้นทางแห่งการพัฒนตนเองท่านเป็นอย่างไร? จึงประสบความสำเร็จ เราต้องไปสัมภาษณ์ศึกษาว่าท่านมีแนวคิดอย่างไร ? มีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างไร ? เราต้องทำ KM ไว้ เพื่อคนรุ่นหลังๆ ต่อไปคนรุ่นหลังจะไม่ได้ลำบากและเตือนสติว่ากว่าจะมาเป็นมหาจุฬา 
ฉะนั้น ท่านอธิการย้ำว่าจะต้องจัดการความรู้ด้วยการรวบรวมผลงานทุกรูปแบบ เพื่อเป็นสาธารณปัญญาให้คนปัจจุบันและรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีโอกาสได้ชม
ผลงานท่านพระพรหมบัณฑิต ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนให้สุดยอดแล้วออกไปช่วยเหลือคนอื่นและสังคม เรียกว่า " จบประโยชน์ตน นึกถึงประโยชน์คนอื่น " สิ่งสำคัญได้อ่านดุษฏีนิพนธ์ของท่านพระพรหมบัณฑิต จักเป็นแรงบันดาลใจในการทำดุษฏีนิพนธ์ต่อไป


สาราณียธรรม
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 
ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ และ ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕