หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
" กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "
วันที่ ๑๙/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๓๖๘ ครั้ง

 " กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "

ร่วมงานพิธีเปิดกงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนและทำงานเพื่อนมนุษย์เพราะพระพรหมบัณฑิตเป็นต้นแบบ เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณของโลกในปัจจุบัน ท่านกล่าวว่า " เราไม่ได้สร้างมหาจุฬาเพื่อประโยชน์ของชาวมหาจุฬาเท่านั้น แต่เราสร้างมหาจุฬาเพื่อประโยชน์ของชาวโลก " หนึ่งในคำของโลก(Quote of the World)ที่ปรากฏในนิทรรศการ "กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต" เป็นคำกล่าวที่มีความใจกว้างจบประโยชน์ตนนึกถึงประโยชน์ผู้อื่น มิใช่เฉพาะไทยแต่ทั้งโลก นี่คือความสุดท้ายด้านจักขุมาของพระพรหมบัณฑิต ในการสร้างนิทรรศการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น คือ 

๑) พระพุทธศาสนาสร้างบัณฑิต 
๒) บัณฑิตสร้างมหาจุฬา 
๓) พระพุทธศาสนาพึ่งพาบัณฑิต 
๔) บัณฑิตนำมหาจุฬาสู่ศูนย์กลางพุทธโลก 
๕) บัณฑิตผู้นำธรรมสู่สังคม 
ท่านพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี กล่าวว่า เรามีการพัฒนาการมหาจุฬาในรอบ ๑๓๐ ปี เราจึงมีการรวบรวมผลงานแนวคิดเพื่อคนรุ่นหลังจะได้ทราบมหาจุฬาว่าเราเป็นมาอย่างไร? ท่านพระพิมลธรรมคิดอะไร ? อธิการบดีคิดอะไร ? คุณหญิงสมปองที่ถวายที่ดินสร้างมหาจุฬาคิดอะไร? ถือว่าเป็นจัดการความความรู้ จากบุคคลไปสู่สาธารณปัญญา ว่าคนรุ่นหลังๆ คิดอย่างไรจนมาถึงวันนี้ เมื่อผ่านไป ๕๐ ปี จะไม่มีใครรู้เลยว่าอธิการบดีมหาจุฬาคิดอะไร ? ถ้าเราไม่จัดการความรู้ อธิการบดีทำงานเยอะมาก บรรยายเยอะมาก แต่มีใครรู้บ้างว่าอธิการพูดอะไร? อธิการไปพูดที่องค์การสหประชาชาติ ยังไม่เห็นสิ่งที่พูดเลย ทีมงานต้องรวบรวมไว้เพื่อคนรุ่นหลังๆจะได้ศึกษา มุ่งให้บุคคลและนิสิตได้ศึกษา ทำไมมหาจุฬาจึงสามารถผลิตบัณฑิตอย่างสมด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ประยุตโต) และ ท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ เราต้องทำโรดแมป ว่าเส้นทางแห่งการพัฒนตนเองท่านเป็นอย่างไร? จึงประสบความสำเร็จ เราต้องไปสัมภาษณ์ศึกษาว่าท่านมีแนวคิดอย่างไร ? มีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างไร ? เราต้องทำ KM ไว้ เพื่อคนรุ่นหลังๆ ต่อไปคนรุ่นหลังจะไม่ได้ลำบากและเตือนสติว่ากว่าจะมาเป็นมหาจุฬา 
ฉะนั้น ท่านอธิการย้ำว่าจะต้องจัดการความรู้ด้วยการรวบรวมผลงานทุกรูปแบบ เพื่อเป็นสาธารณปัญญาให้คนปัจจุบันและรุ่นหลังได้เรียนรู้ มีโอกาสได้ชม
ผลงานท่านพระพรหมบัณฑิต ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนให้สุดยอดแล้วออกไปช่วยเหลือคนอื่นและสังคม เรียกว่า " จบประโยชน์ตน นึกถึงประโยชน์คนอื่น " สิ่งสำคัญได้อ่านดุษฏีนิพนธ์ของท่านพระพรหมบัณฑิต จักเป็นแรงบันดาลใจในการทำดุษฏีนิพนธ์ต่อไป


สาราณียธรรม
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 
ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ และ ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน  
  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ: พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕