หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทรงศึกษาสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิต
วันที่ ๒๘/๑๐/๒๐๑๗ เข้าชม : ๙๔๘ ครั้ง

 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทรงศึกษาสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิต และทรงกิจกรรมจิตอาสาภายในพระอุโบสถและบริเวณพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพ

 เมื่อเวลา ๑๒.๒๗ น. วันที่ ๒๗ ต.ค. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังกุฏิพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับราบ ทรงศีล (เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล) พระพรหมบัณฑิตถวายศีลจบ

          พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมบัณฑิตถวายอนุโมทนา และถวายพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ศรีลังกา ปางประทานพร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

          จากนั้นทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิตตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงลาพระพรหมบัณฑิต แล้วเสด็จให้อาหารปลานกยูงหน้ากุฏิพระพรหมบัณฑิต

          ต่อมาเสด็จออกจากกุฏิพระพรหมบัณฑิตไปยังห้องประทับรับรอง แล้วเสด็จไปทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๓๐๐ คน ทรงทำความสะอาดชุกชี (ฐานประดิษฐานพระประธาน) ในพระอุโบสถ และทรงเก็บเก้าอี้บริเวณหน้าพระอุโบสถ

          จากนั้นเสด็จไปยังเขามอ ทรงเก็บขยะในบ่อน้ำ และทรงให้อาหารเต่า ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทานไม้ที่ให้อาหารเต่าแก่เด็กนักเรียนจิตอาสา เพื่อร่วมให้อาหารเต่าด้วย ต่อมาทรงกวาดใบไม้บริเวณเขามอ ก่อนเสด็จไปทาสีกำแพงพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร และประทานขนมปัง พร้อมยาดม แก่จิตอาสาที่มาร่วมทำกิจกรรม แล้วเสด็จกลับ

          พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และมีพระไปสอนธรรมะ รวมถึงเสด็จไปทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ หนึ่งในนั้นคือวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่พระองค์จะเสด็จมาศึกษาธรรมะและสนทนาธรรมกับอาตมาเป็นประจำ โดยแต่ละครั้งอาตมาจะเตรียมหัวข้อสนทนาธรรมไว้ อย่างเช่นเล่าเรื่องนิทานชาดก และนำพระองค์ทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมบรรยายธรรมะสอดแทรก เมื่อเสด็จมาทุกครั้งก็จะโปรดลอดพระบรมธาตุมหาเจดีย์ เพื่อทรงกราบพระประธานด้านบน และทำความสะอาดพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังโปรดให้อาหารเต่าที่เขามอและปลานกยูงที่กุฏิ คิดว่าพระองค์พอพระทัยบรรยากาศของวัด จึงได้เสด็จมาเป็นประจำ และทรงใช้เวลาประทับที่วัดนานนับชั่วโมง สำหรับวันนี้ได้สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู การรู้บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด โดยเฉพาะการกตัญญูต่อพระบิดาที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะเสด็จไปทำความสะอาดภายในพระอุโบสถและบริเวณพระอุโบสถ
 

 

ที่มา : https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=1444&cat=B&table=news

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕