หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์มหาจุฬาสร้างตั้งอยู่ในวัด : จากนาลันทาสู่มหาจุฬาอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๓๐/๑๐/๒๐๑๗ เข้าชม : ๗๓๐ ครั้ง

 " ประวัติศาสตร์มหาจุฬาสร้างตั้งอยู่ในวัด : จากนาลันทาสู่มหาจุฬาอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา : บูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทะพระมหาเถระผู้สร้างวัดมหาจุฬา : การฟื้นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนาลันทายุคปัจจุบัน : ชาวมหาจุฬาต้องนึกถึงคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ "

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาจุฬา กล่าวว่า วันนี้ในนามคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีและญาติโยมจากฮ่องกง ในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาขออนุโมทนาที่มาร่วมงานสำคัญของมหาจุฬา ทำให้เรานึกถึงคำว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นคำที่พูดถึงต่อเนื่องยั่งยืน มหาจุฬา ๑๓๐ ปี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๙ และหอประชุม มวก รัชกาลที่ ๑๐ เป็นการพัฒนาไม่หยุด การมาทอดกฐินครั้งนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการสร้างกุฏิสงฆ์ สร้างศาลาสำหรับพระสงฆ์ รวมกับอุโบสถ โดยมีชื่อวัดว่า วัดมหาจุฬาลงกรราชูทิศ แปลว่า วัดที่สร้างถวายพระเจ้าแผ่นดินทรงนามว่า มหาจุฬาลงกรณ์ ปัจจัยทุกบาทจะนำไปสร้างวัด เพื่อถวายรัชกาลที่ ๕ วัดอยู่ภายในรั้วมหาจุฬา ซึ่งประวัติศาสตร์มหาจุฬาตั้งอยู่ในวัด โดยมีวัดมหาธาตุเป็นต้น ซึ่งปีนี้มีพระจำพรรษาวัดมหาจุฬา จำนวน ๔๗๐ รูป ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ขอให้เราอนุโมทนาบุญร่วมกัน การถวายบริวารกฐินถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และอานิสงส์ยิ่งใหญ่มาก 
วัดมหาจุฬาลงกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาทำให้เรานึกภาพของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนาลันทา นาลันทาที่อินเดียมีความเจริญรุ่งเรื่องมากเมื่อ พศ.๑๐๐๐ ผ่านมา ๑๕๐๐ ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยนาลันทารวมเป็นหนึ่งเดียว ชื่อ นาลันทามหาวิหาร มีพระและครูอาจารย์อยู่รวมกันเป็นหมื่นรูปคน รู้จักจากพระถัมซังจั๋ง จากประเทศจีน เดินทางจากจีนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ถึงเวลา ๕ ปี บันทึกไว้หมดว่าวัดวาอารามเป็นอย่างไร?พระถัมซังจั๋มยุคใหม่จากจีนจากฮ่องกงมาเรียนที่มหาจุฬาเป็นการฟื้นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของนาลันทา ด้วยการสร้างวัดมหาจุฬา ซึ่งอดีตที่นี่เป็นท้องทุ่งนา ได้รับการบริจาคจำนวน ๘๔ ไร่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก ๘๔ ไร่ เป็น ๓๒๐ ไร่ โดยมุ่งจะสร้างวัดมหาจุฬา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นผู้นำในการสร้างอุโบสถกลางน้ำ " แปลกและมหัศจรรย์"ถือว่าเป็นโบสถ์กลางน้ำที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด สามารถทำกิจกรรมได้ ๔,๐๐๐ รูป เป็นโบสถ์สองชั้น มีจิตรกรรมที่สวยงาม หลวงพ่อปัญญานันทะท่านสร้างให้ ถือว่าเป็นคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 
ฉะนั้นเราต้องนึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะ เพราะ ทานผลไม้ต้องนึกถึงคนปลูกต้นไม้ ทานน้ำต้องนึกถึงคนขุดบ่อ เราชาวมหาจุฬาต้องนึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะผู้สร้างอุโบสถกลางน้ำวัดมหาจุฬา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญานันทะ ณ วัดชลประทานรังสกฤษฎ์ พวกเราชาวมหาจุฬาต้องไปร่วมงานครั้งสุดท้าย เรามาทำบุญวันนี้ถือว่าเป็นบูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ


สาราณียธรรม
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท 
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 
ณ โบสถ์กลางน้ำ มหาจุฬา
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 16 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ งานแต่งงาน

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว Pramote OD Pantapat 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕