หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์มหาจุฬาสร้างตั้งอยู่ในวัด : จากนาลันทาสู่มหาจุฬาอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๓๐/๑๐/๒๐๑๗ เข้าชม : ๖๑๒ ครั้ง

 " ประวัติศาสตร์มหาจุฬาสร้างตั้งอยู่ในวัด : จากนาลันทาสู่มหาจุฬาอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา : บูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทะพระมหาเถระผู้สร้างวัดมหาจุฬา : การฟื้นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนาลันทายุคปัจจุบัน : ชาวมหาจุฬาต้องนึกถึงคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ "

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาจุฬา กล่าวว่า วันนี้ในนามคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีและญาติโยมจากฮ่องกง ในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาขออนุโมทนาที่มาร่วมงานสำคัญของมหาจุฬา ทำให้เรานึกถึงคำว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นคำที่พูดถึงต่อเนื่องยั่งยืน มหาจุฬา ๑๓๐ ปี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๙ และหอประชุม มวก รัชกาลที่ ๑๐ เป็นการพัฒนาไม่หยุด การมาทอดกฐินครั้งนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการสร้างกุฏิสงฆ์ สร้างศาลาสำหรับพระสงฆ์ รวมกับอุโบสถ โดยมีชื่อวัดว่า วัดมหาจุฬาลงกรราชูทิศ แปลว่า วัดที่สร้างถวายพระเจ้าแผ่นดินทรงนามว่า มหาจุฬาลงกรณ์ ปัจจัยทุกบาทจะนำไปสร้างวัด เพื่อถวายรัชกาลที่ ๕ วัดอยู่ภายในรั้วมหาจุฬา ซึ่งประวัติศาสตร์มหาจุฬาตั้งอยู่ในวัด โดยมีวัดมหาธาตุเป็นต้น ซึ่งปีนี้มีพระจำพรรษาวัดมหาจุฬา จำนวน ๔๗๐ รูป ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ขอให้เราอนุโมทนาบุญร่วมกัน การถวายบริวารกฐินถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และอานิสงส์ยิ่งใหญ่มาก 
วัดมหาจุฬาลงกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาทำให้เรานึกภาพของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนาลันทา นาลันทาที่อินเดียมีความเจริญรุ่งเรื่องมากเมื่อ พศ.๑๐๐๐ ผ่านมา ๑๕๐๐ ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยนาลันทารวมเป็นหนึ่งเดียว ชื่อ นาลันทามหาวิหาร มีพระและครูอาจารย์อยู่รวมกันเป็นหมื่นรูปคน รู้จักจากพระถัมซังจั๋ง จากประเทศจีน เดินทางจากจีนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ถึงเวลา ๕ ปี บันทึกไว้หมดว่าวัดวาอารามเป็นอย่างไร?พระถัมซังจั๋มยุคใหม่จากจีนจากฮ่องกงมาเรียนที่มหาจุฬาเป็นการฟื้นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของนาลันทา ด้วยการสร้างวัดมหาจุฬา ซึ่งอดีตที่นี่เป็นท้องทุ่งนา ได้รับการบริจาคจำนวน ๘๔ ไร่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก ๘๔ ไร่ เป็น ๓๒๐ ไร่ โดยมุ่งจะสร้างวัดมหาจุฬา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นผู้นำในการสร้างอุโบสถกลางน้ำ " แปลกและมหัศจรรย์"ถือว่าเป็นโบสถ์กลางน้ำที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด สามารถทำกิจกรรมได้ ๔,๐๐๐ รูป เป็นโบสถ์สองชั้น มีจิตรกรรมที่สวยงาม หลวงพ่อปัญญานันทะท่านสร้างให้ ถือว่าเป็นคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 
ฉะนั้นเราต้องนึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะ เพราะ ทานผลไม้ต้องนึกถึงคนปลูกต้นไม้ ทานน้ำต้องนึกถึงคนขุดบ่อ เราชาวมหาจุฬาต้องนึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะผู้สร้างอุโบสถกลางน้ำวัดมหาจุฬา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญานันทะ ณ วัดชลประทานรังสกฤษฎ์ พวกเราชาวมหาจุฬาต้องไปร่วมงานครั้งสุดท้าย เรามาทำบุญวันนี้ถือว่าเป็นบูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ


สาราณียธรรม
พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท 
นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา 
ณ โบสถ์กลางน้ำ มหาจุฬา
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 16 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ งานแต่งงาน

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว Pramote OD Pantapat 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕