หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กกต. จับมือ มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย
วันที่ ๐๖/๑๑/๒๐๑๗ เข้าชม : ๘๗๘ ครั้ง

 กกต. จับมือ มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย

 

กกต. 6 พ.ย.-  กกต. จับมือ  มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย  เตรียมบรรจุหลักสูตรใน สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วันนี้ (6 พ.ย.) โดย นายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

นายประวิช กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างพลเมืองดีและขยายเครือข่าย โดย กกต.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อบุคคล ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  

ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต   เทศนาตอนหนึ่งว่า  กกต.เห็นว่าพระสงฆ์มีความสำคัญในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงได้มีการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อทำให้การเลือกตั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดสำนึก โดยจะต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยจะเกิดสำนึกได้จะต้องมีทั้ง 1.จะต้องมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ รักประเทศ และรักประชาธิปไตย 2.มีจริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา เพื่อความดีงามของสังคม

นายสุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร.  กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกที่จะช่วยงาน กกต. โดย มจร.อาจจะมีการทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม  หากมีการทำหลักสูตรสำเร็จ จะมีการอบรมในแต่ละภูมิภาค และจะมีการบรรจุหลักสูตรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   เชื่อว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับศาสนาประชาชนจะให้การตอบรับได้ดี เพราะศาสนาจะทำให้คนกลมเกลียวกันง่าย เห็นได้จากพรรคการเมืองที่ต่างสี  มีความแตกต่างกัน  แต่เมื่อได้มีการทำกิจกรรมทางศาสนา ความแบ่งแยกในเรื่องต่างๆ ก็จะหมดไป ซึ่งเรายินดีดำเนินการให้ทันกับการเลือกตั้งช่วงนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ  ยืนยันว่า หลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีการแตะเรื่องการเมือง       .- สำนักข่าวไทย 

 

ที่มา : http://www.tnamcot.com/view/5a0023f8e3f8e40adc8e50a1

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากเว็บไซต์ สำนักข่าวไทย


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕