หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๐๘/๑๑/๒๐๑๗ เข้าชม : ๑๕๘ ครั้ง

เมื่อวานนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) บัณฑิตวิทยาลัยได้มีพิธีเปิดโครงการปฏิบัติิวิปัสสนากรรมฐานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด มีพระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นประธานคณะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้กรรมฐานและฝึกอบรมตลอดโครงการ   มีนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกคณะ/โครงการ รวมถึงวิทยาลัยสงฆ์บางแห่ง ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ ๒๐๐ รูป/คน 

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะดำเนินไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๖๒-๕๙๕-๑๖๘๓ 
 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล  
  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล  
  ผอ.พระสอนศีลธรรม"มจร"รับโล่จาก"บิ๊กตู่"  
  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน  
  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕