หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล
วันที่ ๑๘/๐๑/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๑๘๘ ครั้ง

 

นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล

 

 

มส.ประชุมเตรียมจัดงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ไทยเป็นเจ้าภาพ คาดชาวพุทธจากทั่วโลก 1,300 รูป/คนเข้าร่วม เตรียมจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากลแบบดิจิทัลเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนชาวพุทธจากประเทศต่างๆ ทั้งวัชรยาน มหายาน และเถรวาท  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการของฝ่ายเลขาธิการ และภาระงานต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายไป ในการดำเนินการเตรียมการจัดงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อหลัก "คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 

ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 เล่ม  จัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยจำนวน 10,000 เล่ม และอนุมัติการดำเนินการจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากลแบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการและมีการประชุมต่อเนื่องมาถึงวันที่ 16  มกราคม พ.ศ.2561 โดยได้สรุปงานทั้งหมด รวมถึงการติดตามงานของฝ่ายเลขาธิการ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ระหว่าง 25-27 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก "คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการเชิญนักวิชาการจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนบทเรียน และในส่วนพิธีการเฉลิมฉลอง ซึ่งปีนี้จะเชิญพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก จำนวน 1,300 รูป/คนขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฏกฉบับสากลที่ประกอบด้วย ศ.ดร.พระคำหมาย ธัมมสามิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารัฐฉาน ประเทศเมียนมา ดร.ยวนฉี  พุทธสมาคมประเทศจีน ดร.จาโนส เจเลน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต ปูดาเปส ประเทศฮังการี นายอีกิล ล็อตเต้ ประเทศนอร์เวย์  พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาจุฬาฯ นำโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ได้ประชุมปรึกษาหารือทางไกลกับ ศ.ดร.ปีเตอร์ ฮาว์วีย์ ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประเทศต่างๆ แปลพระไตรปิฏกเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงการเตรียมจัดพิมพ์พระไตรปิฏกสากล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 ชุด และเตรียมจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยที่ผ่านการแปล จำนวน 10,000 ชุด เพื่อมอบแก่ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมงานวิสาขโลกในปีนี้

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/01/blog-post_80.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕