หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๒๑๕ ครั้ง

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัด “โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะและสถาบัน เพื่อการขยายผล” ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

มีผู้เข้าอบรมในโครงการนี้ ๕๖ รูป/คน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระภิกษุ ๒๕ รูป คฤหัสถ์ ๕ คน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระภิกษุ ๑๑ รูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๕ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา ๒ คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๓ คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ๓ คน และจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๒ คน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕