หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24
วันที่ ๐๖/๐๒/๒๐๑๘ เข้าชม : ๘๘๘ ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม มีพระพรหมบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร มจร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในโอเชียนเนีย ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในรัสเซีย มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรความร่วมมือต่าง ๆ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจัดประชุมโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /นายลิขิต บุญละคร, นายสรวรรษ ปรักกโมดม


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕