หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
“๖๐ ปี รร.พอ.มจร”
วันที่ ๑๒/๐๓/๒๐๑๘ เข้าชม : ๗๓๑ ครั้ง

 “๖๐ ปี รร.พอ.มจร”

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉลองครบ ๖๐ ปี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งและบริหารพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๑ จนถึงปัจจุบัน วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ด้วยสำนึกในพระคุณและจักสืบสานปณิธานพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีวิชชาความรู้ดีและจรณะความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นศาสนทายาทที่ดีแห่งพระพุทธศาสนา

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน พอ.มจร และมอบโล่เกียรติคุณ “คนดี ศรี พอ.มจร” แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์
จากนั้นจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาใน ๔ รายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดมารยาทไทย และการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีกิริยามารยาทเรียบร้อยงดงาม เป็นคนดีของชาติเป็นศาสนทายาทที่ดีสืบไป ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 16 คน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ตาราง, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ชุดสูท

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน, งานแต่งงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ในภาพอาจจะมี 26 คน

ในภาพอาจจะมี 20 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕