หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม
วันที่ ๑๒/๐๓/๒๐๑๘ เข้าชม : ๘๐๕ ครั้ง

 

12 มีนาคม 2561 พระเทพกิตติโมลี,ดร. (ทองสูรย์ สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธะรมทูตไทยในทวีปยุโรป บรรยายถวายความรู้แก่ว่าที่พระธรรมทูต รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ดี มหาวิทนาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระเทพกิตติโมลีกล่าวว่า “พระธรรมทูตต้องมีความอดทนอดกลั้นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้คติในการทำงานคือ “เสียสละ สันติธรรม สามัคคี” ทำให้การดำรงค์ชีวิตอยู่ในต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตได้จนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่ให้โอกาสให้เราได้แสดงความรู้ความสามารถ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก มจร กระทั่งได้เรียนรู้จนจบระดับสูงและมาเป็นผู้บริหาร มจร แต่เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ มหาวิทยาลัยก็ไม่ขัดข้อง และได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จรถึงปัจจุบัน จึงไม่เคยลืมมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาสก็จะกลับมาช่วยเหลือสถาบันแห่งนี้ตลอดมาเท่าที่กำลังตนมี สิ่งนี้ถือเป็นบุญบารมีจากพระพุทธศาสนาและจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เช่นนี้ จึงขอย้ำให้ว่าที่พระธรรมทูตต้องมีความรู้ อดทน เสียสละจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่พระธรรมทูตต่อไป”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕