หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔
วันที่ ๑๓/๐๓/๒๐๑๘ เข้าชม : ๗๒๙ ครั้ง

 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน คปพ. บรรยายพิเศษเรื่อง "วิวัฒนาการ มจร สู่มหาวิทยาลัย ๔.๐" แก่พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ จำนวน ๑๒๕ รูป ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ ได้เริ่มจัดฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการอบรมภาควิชาการ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม และจะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ระหว่างวันที่  ๑๕ มีนาคม - ๑๘ เมาายน จากนั้นจะเดินทางไปศึกษาดูงานของพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลและนมัสการพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียเนปาล ก่อนกลับมาอบรมภาควิชาการต่อพร้อมร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยจะปิดโครงการในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561
ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ
โทร. 0 2623 5368
กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300 มจร อยุธยา
โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429
ร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.......

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕