หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗
วันที่ ๓๐/๐๓/๒๐๑๘ เข้าชม : ๙๔๖ ครั้ง

 มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร และอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓๖๖ โครงการมีสามเณรจำนวน ๒๒,๐๐๙ รูป เยาวชนจำนวน ๑๒,๔๑๙ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยอบรมที่หนึ่งของโครงการในมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ การบวชเนกขัมมจาริณี ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคเช้า ประกอบพิธีขลิบผมนาค ขอขมาบิดามารดา และพิธีมอบผ้าไตร ภาคบ่ายแห่นาครอบพระอุโบสถกลางน้ำ จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวถวายรายการต่อ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี ประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติคุณ “ศาสนทายาทของแผ่นดิน” ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา และให้โอวาท
จากนั้นนาคเข้ารับการบรรพชาสามเณร โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พระอุปัชฌาย์, พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้ช่วยพระอุปัชฌาย์ การนี้มี นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร, อาจารย์นงลักษณ์ อิสโร และคณะศิษย์หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ, แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี เจ้าภาพผ้าไตรจีวร จำนวน ๑๕๐ ไตร ผู้อุปถัมภ์โครงการ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ - ๒๔๘ - ๐๐๐, ๘๐๕๗

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, งานแต่งงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕