หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต
วันที่ ๑๓/๐๕/๒๐๑๘ เข้าชม : ๒๒๓๑ ครั้ง

 สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต"มจร" 

"น้องบุ๋มบิ๋ม" สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว อาศัยวิริยอุตสาหะเรียนจนจบป.ตรี รวมอยู่ด้วย ตั้งความหวังเรียนจนจบป.เอก บิดาบอกสนใจเรียนที่ "มจร" เพราะสนใจด้านพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)  เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของ มจร  แบ่งเป็นบรรพชิต  2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน 

 

 

ในจำนวนนี้ผู้ที่จบการศึกษาคือ น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ "น้องบุ๋มบิ๋ม"  อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์  ที่มีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์  ร่วมอยู่ด้วยนายมานิตย์ เรืองน้อย บิดาที่ทำหน้าที่เข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม” 

 

 

นายมานิตย์ เปิดเผยว่า  องบุ๋มบิ๋ม มีภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ช่วงแรกพาไปรักษากับแพทย์ทั้งที่ รพ.ศิริราช แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกทั้งการฟัง การพูด ทั้งฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับตน และภรรยาเป็นครูทั้งคู่ โดยตนเป็น ผอ.ร.ร.บ้านคลองสีฟัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ส่วนภรรยาเป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลใน จ.เพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน จึงพาน้องบุ๋มบิ๋ม ไปโรงเรียนด้วยตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งยังจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้าน

 

 

"เมื่อได้เรียนหนังสือน้องบุ๋มบิ๋มก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี และเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน น้องบุ๋มบิ๋มก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยสอบตกสักวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูกสาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบิ๋ม มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจนจบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน มจร. เพราะน้องบุ๋มบิ๋มมีความสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร  จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบการศึกษาด้วย" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/111454


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
  สื่อเวียดนามแห่ทำข่าวเจ้าภาพฉลองวันวิสาขบูชาโลก 2562  
  อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก  
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕