หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๖๕ ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ เข้าพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๓๕ รูป/คน
        ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรัชญา ธรรมนิเทศ และสันติศึกษา  เข้ารับประทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น ๑๓๙ รูป/คน  แยกเป็น
๑. ระดับดุษฎีบัณฑิต บรรพชิต จำนวน   ๓๑ รูป
๒. ระดับดุษฎีบัณฑิต คฤหสถ์ จำนวน   ๖๓ คน
๓. ระดับมหาบัณฑิต บรรพชิต จำนวน  ๑๗ รูป
๔. ระด้ับมหาบัณฑิต คฤหัสถ์  จำนวน  ๒๘ คน

<<<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต>>>
<<<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต>>>แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
  กำหนดการครอบครัวมหาจุฬา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้  
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผศ.รท.ดร.บรรจบดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
  ความสุขคนไทย 2562  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕