หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ “อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา Mobile Applicationบนระบบปฎิบัติการ Android”เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วันที่ ๐๙/๐๖/๒๐๑๘ เข้าชม : ๓๕๓ ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาฯ เปิดเผยว่า  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรสงฆ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาคใต้หัวข้อ “อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา Mobile Applicationบนระบบปฎิบัติการ Android” เพื่อให้พระสงฆ์สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเทศนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วัดพุน้อย อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี รับจำนวนจำกัดเพียง ๕๐ รูป/คน เท่านั้น 
คลิกลงทะเบียน 

 คลิกลงทะเบียน 


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕