หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑/๐๖/๒๐๑๘ เข้าชม : ๑๕๘ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๕,๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  โดยวันที่ ๕ มิถุนายน ตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธรรมนิเทศ  วันที่ ๗ มิถุนายน ตรวจประเมินหลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาปรัชญา และวันที่ ๘ มิถุนายน ตรวจประเมิน หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน ในระดับดี และคณะกรรมการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน ๗ วัน  หลังจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินในระดับสถาบันเดือนสิ่งหาคมนี้ ต่อไป
แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕